2024

2022

 

2021

 1. Rezultatul final la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în data de 16 august 2021, pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 2. Rezultatul interviului la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în data de 16 august 2021 , pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 3. Plan de interviu la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în data de 16 august 2021, pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 4. Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în data de 16 august 2021, pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 5. Proces – verbal privind stabilirea punctajului maxim pentru subiectele probei scrise la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 16 – 20 august 2021 , pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 6. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 16 – 20 august 2021 , pentru ocuparea funcției publice locale generale de execuţie vacante de REFERENT III DEBUTANT , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară
 7. Rezultat final la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 8. Rezultat final la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 9. Rezultat interviu la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 10. Plan și criterii de evaluare precum și modul de acordare a punctajului la interviul pentru examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 11. Plan și criterii de evaluare precum și modul de acordare a punctajului la interviul pentru examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 12. Rezultat interviu la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 13. Rezultat proba practică la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 14. Plan și criterii de evaluare precum și modul de acordare a punctajului la proba practică la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 15. Rezultat proba practică la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 16. Plan și criterii de evaluare precum și modul de acordare a punctajului la proba practică la examenul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 17. Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 22.03.2021 – 25.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional III , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 18. Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria comunei Tomnatic în perioada 18.03.2021 – 23.03.2021 , pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat , gradul profesional IV , personal contractual de execuție , în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic