2024

2023

2022

2021

 • ANUNȚ PUBLIC nr. 5.655 din 19.10.2021 referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre nr. 45 din 19.10.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Tomnatic
 • ANUNȚ PUBLIC nr. 4.118 din 29.07.2021 referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Tomnatic din județul Timiș
 • ANUNȚ PUBLIC nr. 1.573 din 16.03.2021 referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2022
 • Raportul informării şi consultării publicului nr. 366 din 22.01.2021
 • ANUNȚ PUBLIC nr. 322 din 20.01.2021 referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
 • ANUNȚ PUBLIC REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 88 din 08.01.2021
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 58 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 57 din 22.12.2021 privind restabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent funcției publice locale generale de execuție referent III superior , în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil , Resurse Umane , Impozite și Taxe al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , ocupată în prezent de doamna
 • PROIECT H.C.L. nr. 56 din 20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021 , precum și rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 55 din 14.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 54 din 24.11.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 53 din 22.11.2021 privind aprobarea cheltuirii sumei de 20.000 lei din contul RO43TREZ24A510103203030X , în vederea cumpărării de cadouri de sărbători pentru elevii Şcolii Gimnaziale cls. I – VIII Tomnatic precum şi pentru preşcolarii înscrişi la Grădiniţa PP din comuna Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 52 din 22.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 51 din 15.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 50 din 09.11.2021 pentru aprobarea Proiectului reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2022 – 2023
 • PROIECT H.C.L. nr. 49 din 03.11.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale pentru zona 2 – Jimbolia din județul Timiş , a Indicatorilor de performanţă şi a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale pentru zona 2 – Jimbolia din județul Timiş
 • 1. Studiu de oportunitate + Anexe 1-16 la H.C.L. nr 49
 • 2. Caiet de sarcini + Anexe 1-15 la H.C.L. nr 49
 • 3. Fișa de date Strategie Formulare la H.C.L. nr 49
 • MEMORIU TEHNICO ECONOMIC JUSTIFICATIV Zona 2 Jimbolia
 • MEMORIU
 • 4. Model Contract la H.C.L. nr 49
 • PROIECT H.C.L. nr. 48 din 02.11.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 47 din 21.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Tomnatic care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 46 din 19.10.2021 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție precum și a devizului general – rest de executat , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”
 • PROIECT H.C.L. nr. 45 din 19.10.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 44 din 15.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 43 din 05.10.2021 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiție reprezentând ”MODERNIZARE TROTUARE ȘI COVOARE ASFALTICE PE STRĂZI ȘI ACCESE ÎN COMUNA TOMNATIC , JUDEȚUL TIMIȘ”
 • PROIECT H.C.L. nr. 42 din 30.09.2021 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție precum și a devizului general – rest de executat , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”
 • PROIECT H.C.L. nr. 41 din 30.09.2021 privind aprobarea implementării Proiectului intitulat ”PROIECT SUPRAVEGHERE CCTV”
 • PROIECT H.C.L. nr. 40 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021 , a bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit ”Clubul Sportiv Unirea Tomnatic” , pe anul 2021 , precum și a bugetului inițial pentru Școala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 39 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tomnatic în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 38 din 17.08.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 37 din 28.07.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 36 din 28.07.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tomnatic din judeţul Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 23.07.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a domnului , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 34 din 23.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 33 din 15.07.2021 privind aprobarea închirierii , prin atribuire directă , în condițiile reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) , alin. (21) și alin. (22) din O.U.G. nr. 34 / 2013 , cu modificările și completările ulterioare , a unor terenuri reprezentând suprafeţe de păşune ce alcătuiesc pajiştea comunei Tomnatic , aflate în domeniul privat al comunei Tomnatic , în administrarea Consiliului Local al comunei Tomnatic din judeţul Timiş
 • PROIECT H.C.L. nr. 32 din 12.07.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actul constitutiv și statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ
 • PROIECT H.C.L. nr. 31 din 07.07.2021 privind aprobarea încheierii , în condițiile legii , a unui contract de leasing , de către comuna Tomnatic în calitate de autoritate contractantă , în vederea achiziționării și folosirii unor utilaje necesare efectuării activităților de întreținere spații verzi de pe raza unității administrativ – teritoriale
 • PROIECT H.C.L. nr. 30 din 24.06.2021 privind aprobarea implementării Proiectului intitulat ”PROIECT SUPRAVEGHERE CCTV”
 • PROIECT H.C.L. nr. 29 din 22.06.2021 privind aprobarea asocierii unității administrativ – teritoriale comuna Tomnatic – Consiliul Local al comunei Tomnatic din judeţul Timiș cu județul Timiș – Consiliul Județean Timiș precum și cu unele unități administrativ – teritoriale din județul Timiș , în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE – MEDIU ”SAMETIM” – Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 28 din 25.05.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 27 din 24.05.2021 privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 26 din 12.05.2021 privind aprobarea predării bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă precum și sistemului public de canalizare și stație de epurare din comuna Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 25 din 27.04.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă nedeterminată , la Primăria comunei Tomnatic , a domnului , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 24 din 27.04.2021 privind stabilirea cuantumului bursei de performanță , al bursei de merit , al bursei de studiu și al bursei de ajutor social , ce vor fi acordate în comuna Tomnatic în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 23 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , pe anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 22 din 21.04.2021 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice actualizat din cursul anului 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 21 din 19.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 20 din 15.04.2021 privind adoptarea bugetului inițial pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 19 din 15.04.2021 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2021 
 • PROIECT H.C.L. nr. 18 din 15.04.2021 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 17 din 14.04.2021 privind aprobarea aderării comunei Tomnatic din județul Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Mediu Timiș ADI SAMETIM
 • PROIECT H.C.L. nr. 16 din 13.04.2021 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a unui imobil , identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului , întocmit de persoana fizică autorizată
 • PROIECT H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 14 din 29.03.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice și a celor aferenți unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 13 din 24.03.2021 privind însușirea și aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , precum și a salariilor brute lunare acordate personalului angajat în cadrul respectivei societăți
 • PROIECT H.C.L. nr. 12 din 22.03.2021 pentru aprobarea transferului sumei de 171.400 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO16TREZ62721400214XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare
 • PROIECT H.C.L. nr. 11 din 16.03.2021 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2022
 • PROIECT H.C.L. nr. 10 din 22.02.2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , în anul 2021
 • PROIECT H.C.L. nr. 9 din 18.02.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul situat în comuna Tomnatic în intravilan cu nr. top. 785/b din CF nr. 402028 – Tomnatic , în domeniul public al comunei Tomnatic , întocmită de PFA
 • PROIECT H.C.L. nr. 8 din 18.02.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 7 din 16.02.2021 privind stabilirea taxelor de închiriere și a regulamentului referitor la modalitatea de închiriere , a unor utilaje din patrimoniul comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 6 din 20.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Tomnatic din județul Timiș cu Regulamentul Local de Urbanism aferent
 •  
 • PLANȘA 01 – PLAN DE SITUAȚIE REGLEMENTĂRI DRUMURI_redacted
 • 134-R.L.U. P.U.G. Tomnatic_redacted
 • 134-M.G. P.U.G. Tomnatic_redacted
 •  
 • 134-1.1-PUG Tomnatic. 200 000 Context euroregional
 • 134-1.2. P.U.G. Tomnatic 50.000 Context suprateritorial
 • 134-1.3-PUG Tomnatic. 25 000 Zonificare functionala si zone de protectie la nivelul UAT
 • 134-2.2. Situația existentă. Sinteză disfuncționalități – 5.000
 • 134-3.1 Strategia de dezvoltare spatiala
 • 134-3.2. Reglementări urbanistice propuse 5.000
 • 134-3.3. Unități teritoriale de referință propuse 5.000
 • 134-4.1 Reglementari edilitare propuse. Alimentare cu apa si canalizare
 • 134-4.2 Reglementari edilitare propuse. Retele electrice si TC
 • 134-4.3 Reglementari edilitare propuse. Retele de gaze naturale
 • 134-5. Proprietatea asupra terenurilor – 5.000
 •  
 • 1. Aviz A.B.A.B. _redacted
 • 2. AVIZ A.N.I.F. _redacted
 • 3. AVIZ AQUATIM_redacted
 • 4. AVIZ E-DISTRIBUȚIE_redacted
 • 5. AVIZ TRANSELECTRICA_redacted
 • 6. AVIZ DELGAZ-GRID_redacted
 • 7. AVIZ TRANSGAZ_redacted
 • 8. AVIZ TELEKOM_redacted
 • 9. AVIZ ORANGE_redacted
 • 10. AVIZ VODAFONE_redacted
 • 11. AVIZ EUROWEB_redacted
 • 12. AVIZ O.C.P.I._redacted
 • 13. STUDIU O.S.P.A._redacted
 • 14. AVIZ M.A.D.R._redacted
 • 15. AVIZ D.S.P._redacted
 • 16. AVIZ A.P.M._redacted
 • 17. AVIZ ASOCIAȚIA EXCELSIOR_redacted
 • 18. AVIZ POLIȚIA RUTIERĂ_redacted
 • 19. AVIZ C.N.A.I.R. D.R.D.P._redacted
 • 20. AVIZ C.F.R. TIMIȘOARA_redacted
 • 21. AVIZ C.F.R. BUCUREȘTI_redacted
 • 22. AVIZ CULTURĂ_redacted
 • 23. AVIZ S.R.I._redacted
 • 24. AVIZ S.I.E._redacted
 • 25. AVIZ M.A.I. _redacted
 • 26. AVIZ M.A.P.N._redacted
 • 27. AVIZ POLIȚIA DE FRONTIERĂ_redacted
 • 28. AVIZ I.S.U. BANAT_redacted
 • 29. AVIZ D.S.V.S.A._redacted
 • 30. AVIZ DE PRINCIPIU PRIMĂRIA TOMNATIC_redacted
 • 31. RAPORTUL INFORMĂRII PUBLICULUI_redacted
 • 32. AVIZ O.M.V. PETROM – P.U.G. Tomnatic 26.08.2020_redacted
 • 33. Distanțe de siguranță_redacted
 • 34. Obiective O.M.V. Petrom – U.A.T. Tomnatic -A3_redacted
 • 35. AVIZ DRUMURI C.J.T._redacted
 • 36. AVIZ C.J. TIMIȘ – P.U.G. TOMNATIC 72 – 22.10.2020_redacted
 • 37. PLAN DE ACȚIUNE_redacted
 • 38. OPIS AVIZE 03.12.2020
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 5 din 11.01.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic şi a activităţilor şi serviciilor din subordinea locală
 • PROIECT H.C.L. nr. 4 din 11.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2021 – 2022
 • PROIECT H.C.L. nr. 3 din 11.01.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 2 din 07.01.2021 privind stabilirea preţului unic la apă potabilă şi a tarifului unic pentru canalizare – epurare ale operatorului S.C. Apă – Canal Tomnatic S.R.L.
 • PROIECT H.C.L. nr. 1 din 05.01.2021 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă , operațiune necesară pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale și aprobarea acoperirii deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2020 în sumă de 437.268,52 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX în contul RO89TREZ62782A980000XXXX
 • 2020

 • ANUNȚ PUBLIC REFERITOR LA ELABORAREA UNOR PROIECTE DE ACTE NORMATIVE nr. 1.418 din 16.03.2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 17 din 23.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 16 din 23.12.2020 privind însușirea și aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând comunei Tomnatic , județul Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 15 din 23.12.2020 privind însușirea și aprobarea documentațiilor tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a unor imobile , identificate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor , întocmite de persoana juridică autorizată S.C. GM – CAD S.R.L.
 • PROIECT H.C.L. nr. 14 din 22.12.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a străzilor din intravilanul comunei Tomnatic , identificate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor , întocmite de persoana juridică autorizată S.C. GM – CAD S.R.L.
 • PROIECT H.C.L. nr. 13 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 12 din 15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 11 din 26.11.2020 privind stabilirea preţului la apă potabilă şi a tarifului pentru canalizare – epurare , stabilirea procentului de pierderi tehnologice de apă și aprobarea programului de reparații în regie proprie al operatorului S.C. Apă – Canal Tomnatic S.R.L.
 • PROIECT H.C.L. nr. 10 din 25.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic al școlii din Tomnatic , județul Timiș , prin dotarea cu echipamente IT pentru participarea la procesul de e-educație” , precum și depunerea acestuia , în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operaţional Competitivitate , Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă , Prioritatea de investiții 2c – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare , e-învăţare , e-incluziune , e-cultură , e-sănătate , Obiectiv Specific OS 2.4. – Creşterea gradului de utilizare a internetului , Acţiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație , e-incluziune , e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE , Cod apel : POC/882/2/4 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație , e-incluziune , e-sănătate și e-cultură
 • PROIECT H.C.L. nr. 9 din 20.11.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic și a activităților și serviciilor din subordinea locală
 • PROIECT H.C.L. nr. 8 din 19.11.2020 pentru aprobarea prelungirii unui contract de închiriere
 • PROIECT H.C.L. nr. 7 din 19.11.2020 privind aprobarea Proiectului rețelei școlare ce va funcționa în comuna Tomnatic în anul școlar 2021 – 2022
 • PROIECT H.C.L. nr. 6 din 19.11.2020 privind aprobarea bugetului S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , pe anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 5 din 03.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tomnatic în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 4 din 02.11.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 3 din 02.11.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Tomnatic din judeţul Timiş
 • PROIECT H.C.L. nr. 2 din 02.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomnatic 
 • PROIECT H.C.L. nr. 1 din 02.11.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 44 din 28.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 43 din 23.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 42 din 23.10.2020 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice actualizat din cursul anului 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 41 din 23.10.2020 privind aprobarea cumpărării imobilului compus din teren și construcții , situat în comuna Tomnatic , nr. 3 , județul Timiș , precum și a imobilului compus din teren și construcții , situat în comuna Tomnatic , nr. 261 , județul Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 40 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 40 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 39 din 16.09.2020 privind aprobarea cheltuirii sumei de 30.000 lei din contul RO07TREZ24A510103200530X – Autorități executive – alte obiecte de inventar , în vederea achiziționării echipamente IT Laptop și software pentru cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale cu clasele I – VIII Tomnatic , pentru o bună desfășurare a activității școlare
 • PROIECT H.C.L. nr. 38 din 16.09.2020 privind aprobarea cheltuirii sumei de 12.000 lei din contul RO30TREZ24A510103200101X – Autorități executive – Furnituri de birou , pentru copii , în vederea achiziționării materialelor didactice , pentru elevii preşcolari înscrişi la Grădiniţa PP din comuna Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 37 din 16.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 36 din 25.08.2020 privind rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă , înregistrat sub nr. 4.128 din 31.08.2018 la Primăria comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 25.08.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 34 din 30.07.2020 privind stabilirea și aprobarea unor spații din comuna Tomnatic , județul Timiș , pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor precum și aprobarea dotării acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu
 • PROIECT H.C.L. nr. 33 din 29.07.2020 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 •  PROIECT H.C.L. nr. 32 din 21.07.2020 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș
 •  PROIECT H.C.L. nr. 31 din 21.07.2020 privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii adoptate de Consiliul Local al comunei Tomnatic sub nr. 17 din 28.03.2019
 • PROIECT H.C.L. nr. 30 din 21.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 29 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 28 din 30.06.2020 privind stabilirea și aprobarea acordării unor drepturi și facilități întreg personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 27 din 26.06.2020 privind aprobarea angajării , pe perioadă nedeterminată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap
 • PROIECT H.C.L. nr. 26 din 28.05.2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2019
 • PROIECT H.C.L. nr. 25 din 20.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 24 din 20.05.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT H.C.L. nr. 23 din 10.04.2020 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL nr. 22 din 25.03.2020 privind aprobarea modificării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomnatic nr. 3 din 13.01.2020 privind informațiile de interes public 
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL nr. 21 din 23.03.2020 privind aprobarea aderării unității administrativ – teritoriale comuna Valcani , în calitate de membru asociat , la Asociația de dezvoltare intercomunitară “Distribuţie Gaz Timiş Vest” 
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL nr. 20 din 16.03.2020 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2021
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL nr. 19 din 13.03.2020 privind stabilirea și aprobarea unor tarife și baremuri , pentru serviciile conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Tomnatic , județul Timiș
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL nr. 18 din 12.03.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 17 din 27.02.2020 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent funcției contractuale de execuție secretar – dactilograf I , personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 16 din 21.02.2020 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice din cursul anului 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 15 din 20.02.2020 privind aprobarea agendei culturale cuprinzând evenimentele culturale din comuna Tomnatic , în anul 2020 , pentru care se solicită cofinanțare de la Consiliul Județean Timiș
 • PROIECT H.C.L. nr. 14 din 20.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat înregistrat la Primăria comunei Tomnatic sub nr. 1.054 din 9 martie 2018
 • PROIECT H.C.L. nr. 13 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului inițial pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 12 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 11 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 10 din 14.02.2020 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Distribuţie Gaz Timiş Vest” pentru anul 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 9 din 10.02.2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare
 • PROIECT H.C.L. nr. 8 din 10.02.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 7 din 23.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru canalizare – epurare și stabilirea cantității de apă uzată preluată în sistemul de canalizare de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 6 din 23.01.2020_redacted_4 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 6 din 23.01.2020_redacted_3 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 6 din 23.01.2020_redacted_2 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 6 din 23.01.2020_redacted_1 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 4 din 13.01.2020 privind informațiile de interes public
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 3 din 09.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2020 – 2021
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 2 din 06.01.2020 pentru aprobarea acoperirii deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2019 în sumă de 930.210,53 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX în contul RO89TREZ62782A980000XXXX
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 1 din 06.01.2020 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă , operațiune necesară pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale
 • 2019

 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 68 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 67 din 19.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 66 din 19.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 64 din 22.11.2019 pentru aprobarea Proiectului reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2020 – 2021
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 63 din 19.11.2019 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 62 din 19.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 60 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Tomnatic pe anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 59 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 58 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 57 din 31.10.2019 pentru aprobarea devizului general actualizat în baza act adițional 2 , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”EXTINDERE , REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TOMNATIC , JUD. TIMIȘ”
 • ANUNȚ PUBLIC / PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 55 din 23.10.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tomnatic din judeţul Timiș
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 48 din 30.09.2019 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit ”Clubul Sportiv Unirea Tomnatic” , aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 47 din 30.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV nr. 46 din 25.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare pe perioadă determinată
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind aprobarea Strategiei Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare , pe termen mediu și lung , al comunei Tomnatic din județul Timiș
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către ASOCIEREA S.C. BRAI – CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. , în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 2 a județului Timiș , în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1.791/28.09.2017 , precum și modificarea taxei speciale de salubrizare
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind încheierea exerciţiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2018
 • PROIECT DE ACT NORMATIV pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții reprezentând ”REALIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ȘI REABILITAREA TROTUARELOR ÎN COMUNA TOMNATIC , JUDEȚUL TIMIȘ”
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind implementarea O.U.G. nr. 74/2018 , astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 2019 , pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor , a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind aprobarea agendei culturale cuprinzând evenimentele culturale din comuna Tomnatic , în anul 2019 , pentru care se solicită cofinanțare de la Consiliul Județean Timiş
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind adoptarea bugetului iniţial pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic” , pe anul 2019
 • PROIECT DE ACT NORMATIV privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2019
 • ANUNȚ PUBLIC ACT NORMATIV privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 2 din 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul angajat pe baza de contract individual de munca din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic si pentru personalul angajat pe baza de contract individual de munca din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tomnatic precum si pentru aprobarea salariilor de baza ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap angajati la Primaria comunei Tomnatic
 • PROIECT H.C.L. nr. 3 din 2019 privind aprobarea stabilirii salariului de baza si a coeficientului de ierarhizare aferent functiei publice de executie vacante de INSPECTOR I DEBUTANT , gradatia 1 , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic – Compartimentul Programe , Promotor si Dezvoltare Locala
 • PROIECT H.C.L. nr. 4 din 2019 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX in contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casa , operatiune necesara pentru plata salariilor si a cheltuielilor materiale
 • PROIECT H.C.L. nr. 5 din 2019 pentru aprobarea acoperirii deficitului la sectiunea dezvoltare din excedentul anului 2018 in suma de 617.981,41 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX in contul RO89TREZ62782A980000XXXX
 • PROIECT H.C.L. nr. 8 din 2019 privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie EXTINDERE , REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TOMNATIC , JUD. TIMIS
 • PROIECT H.C.L. nr. 10 din 2019 privind aprobarea implementarii proiectului intitulat Proiect supraveghere CCTV
 • PROIECT H.C.L. nr. 11 din 2019 privind aprobarea demararii procedurilor de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale in Zona 2 , judetul Timis – Contractul nr. 1791 / 28.09.2017 din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Timis
 • PROIECT H.C.L. nr. 12 din 2019 privind instituirea taxei pentru eliberarea de copii de pe documentele existente in cadrul Primariei comunei Tomnatic , ce constituie informatii de interes public , solicitate de persoanele interesate , in conditiile legii
 • PROIECT H.C.L. nr. 13 din 2019 pentru aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Tomnatic din judetul Timis in anul scolar 2019 – 2020
 • PROIECT H.C.L. nr. 14 din 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic si a activitatilor si serviciilor din subordinea locala
 • PROIECT H.C.L. nr. 15 din 2019 pentru aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie reprezentand EXTINDERE , REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TOMNATIC , JUD. TIMIS
 • PROIECT H.C.L. nr. 16 din 2019 pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie reprezentand REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC
 • PROIECT H.C.L. nr. 17 din 2019 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele , autovehiculele si utilajele aflate in proprietatea sau dupa caz folosinta unitatii administrativ – teritoriale comuna Tomnatic din judetul Timis , in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor din competenta Consiliului Local al comunei Tomnatic , aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic si a activitatilor din competenta celorlalte persoane juridice de drept public sau dupa caz servicii publice de interes local , subordonate autoritatilor administratiei publice locale din comuna Tomnatic , judetul Timis
 • 2018

 • PROIECT H.C.L. nr. 1 din 2018 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX in contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casa , operatiune necesara pentru plata salariilor si a cheltuielilor materiale
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 2 din 2018 pentru aprobarea acoperirii deficitului la sectiunea dezvoltare din excedentul anului 2017 in suma de 669.512,13 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX in contul RO89TREZ62782A980000XXXX
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 3 din 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic si a activitatilor si serviciilor din subordinea locala
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 5 din 2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 6 din 2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 11 din 2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 12 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomnatic , judetul Timis , insusit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Tomnatic nr. 16 din 25.08.2004 si atestat prin H.G. nr. 977 / 2002 , anexa nr. 95 , cu modificarile si completarile ulterioare
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 13 din 2018 privind aprobarea agendei culturale cuprinzand evenimentele culturale din comuna Tomnatic , in anul 2018 , pentru care se solicita cofinantare de la Consiliul Judetean Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 14 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 15 din 2018 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 16 din 2018 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic , pe anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 17 din 2018 privind adoptarea bugetului initial pentru Scoala Gimnaziala Tomnatic , pe anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 21 din 2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 22 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice actualizat din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 23 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 24 din 2018 pentru aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Tomnatic in anul scolar 2018 – 2019
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 25 din 2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 28 din 2018 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor si taxelor locale , taxelor speciale si amenzilor , in limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , pentru anul fiscal 2019
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 31 din 2018 privind aprobarea restituirii sumei in valoare de 14.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX in contul RO97TREZ62720110108XXXXX pentru restituire din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 33 din 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomnatic in domeniul privat al comunei Tomnatic , a unor imobile situate pe raza administrativ – teritoriala a comunei Tomnatic din judetul Timis in extravilan , reprezentand terenuri – pasune comunala , in suprafata totala insumata de 97,05 ha
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 34 din 2018 privind aprobarea inchirierii , prin atribuire directa , in conditiile reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) , alin. (2.1) si alin. (2.2) din O.U.G. nr. 34 / 2013 , cu modificarile si completarile ulterioare , a unor terenuri reprezentand suprafete de pasune ce alcatuiesc pajistea comunei Tomnatic , aflate in domeniul privat al comunei Tomnatic , in administrarea Consiliului Local al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , a documentatiei de atribuire , a regulamentului , a caietului de sarcini si indicatorilor de performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis _ 1
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , a documentatiei de atribuire , a regulamentului , a caietului de sarcini si indicatorilor de performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis _ 2
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , a documentatiei de atribuire , a regulamentului , a caietului de sarcini si indicatorilor de performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis _ 3
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , a documentatiei de atribuire , a regulamentului , a caietului de sarcini si indicatorilor de performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis _ 4
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 35 din 2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , a documentatiei de atribuire , a regulamentului , a caietului de sarcini si indicatorilor de performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis _ 5
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 37 din 2018 privind incheierea exercitiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2017
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 38 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 40 din 2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 42 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 43 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 44 din 2018 privind unele masuri pentru reglementarea activitatilor din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Tomnatic din judetul Timis , aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare precum si a Caietelor de sarcini aferente unor activitati din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 45 din 2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 46 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice actualizat din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 48 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 49 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice actualizat din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 50 din 2018 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Tomnatic , in domeniul public al judetului Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 51 din 2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 53 din 2018 privind instituirea taxei pentru eliberarea de copii de pe documentele existente in cadrul Primariei comunei Tomnatic , ce constituie informatii de interes public , solicitate de persoanele interesate , in conditiile legii
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 58 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 59 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice actualizat din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 60 din 2018 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic , in trimestrul III al anului 2018 , pe capitole de cheltuieli
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 61 din 2018 privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Tomnatic pe anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 62 din 2018 privind radierea din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomnatic din judetul Timis , a izlazului localitatii Tomnatic in suprafata de 100 ha
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 63 din 2018 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Tomnatic din judetul Timis catre operatorul S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. precum si a contractului – cadru de delegare
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 64 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 65 din 2018 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic , in trimestrul IV al anului 2018 , pe capitole de cheltuieli
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 66 din 2018 privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Tomnatic pe anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 67 din 2018 privind insusirea si aprobarea programului achizitiilor publice actualizat din cursul anului 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 68 din 2018 privind aprobarea asocierii comunei TOMNATIC din judetul TIMIS , in calitate de asociat , in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 70 din 2018 pentru aprobarea Proiectului retelei scolare ce va functiona in comuna Tomnatic in anul scolar 2019 – 2020
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 72 din 2018 privind insusirea si aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comerciala in cadrul careia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , precum si a salariilor brute lunare acordate personalului angajat in cadrul respectivei societati
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 73 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 74 din 2018 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit Clubul Sportiv Unirea Tomnatic , in trimestrul IV al anului 2018 , pe capitole de cheltuieli
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 76 din 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tomnatic din judetul Timis
 •  
 • PROIECT H.C.L. nr. 78 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local in anul 2018